Αναβάλλεται για της 7-7-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία μας στα Κοκολάτα η Γενική Συνέλευση τού Συνεταιρισμού πού είχε προγραμματιστεί να γίνει αύριο 23/6/2021.

Επειδή υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση φέτος για να βγουν τα έντυπα των νομικών προσώπων στα οποία ανήκει και ο Συνεταιρισμός, επειδή οι εταιρίες λογισμικού π.χ. singular, epsilon κ.τ.λ. καθυστέρησαν πάρα πολύ για την έκδοση του πιο πάνω λογισμικού, επειδή οι πληροφορίες από τα σχετικά έντυπα πού κυκλοφορούν κάθε χρόνο και αυτά καθυστέρησαν πάρα πολύ. Για όλους  αυτούς  τους λόγους αναβάλετε η Γενική Συνέλευση για τις 7 Ιουλίου.

 

Ευχαριστούμε

Με εκτίμηση

Το Δ/Σ του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Κεφαλληνίας & Ιθάκης καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με τα προ ημερησίας διατάξεως εξής θέματα συζήτησης:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων 
  2. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 και απαλλαγή του Δ/Σ από κάθε ευθύνη
  3. Έγκριση εγγραφής νέων μελών
  4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη νέου διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  την ΤΈΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και ώρα 18:00 στον αύλειο χώρο των γραφείων του Συνεταιρισμού στα Κοκολάτα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί όπως ορίζει το καταστατικό την επόμενη ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Σας κάνουμε  γνωστό ότι θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας λόγω κορωνοιού.

Κάνουμε γνωστό στους συναδέλφους μετόχους ότι όπως ορίζει το καταστατικό όποιο μέλος δεν παρευρεθεί αδικαιολογήτως στην επαναληπτική γενική συνέλευση την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ αυτοδιαγράφεται από μέλος του συνεταιρισμού.

Παρακαλούνται τα εγγεγραμμένα μέλη του Συνεταιρισμού να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση.

 

Για το Δ/Σ, ο πρόεδρος.

Παναγής Κουνάδης

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2021»

Υπενθύμιση για συμμετοχή  στις δράσεις: 3.1.: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»  και 3.2.: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Το Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων σας υπενθυμίζει ότι:

1. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης 3.1.: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»  οφείλουν να καταθέσουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων μέχρι 20 Μαΐου 2021 τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών, εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κ.Φ.Β.&Σ., με ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης από την 1η Αυγούστου 2020 μέχρι και την 20η Μαΐου 2021, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις όπου απαιτείται.

2. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» οφείλουν να καταθέσουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων μέχρι 20 Ιουνίου 2021 τα εξής:
•) Υπόδειγμα 5 (βλ. συνημμένο αρχείο),
•) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης,
•) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης (αφορά τους συνταξιούχους του ΟΓΑ),
•) Αντίγραφο της πιο πρόσφατης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του δικαιούχου,
•) Αντίγραφα εγγράφων που αποδεικνύουν κατά περίπτωση ότι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης - Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών, από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση (αφορά νεοεισερχόμενους αγρότες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης αξίας της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €),
•) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ., εφόσον αυτό χρησιμοποιείται για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών,
•) Τα παραστατικά υλοποίησης της δράσης, που είναι τα ακόλουθα κατά περίπτωση: α) δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Β.&Σ. και αποκόμματα διοδίων (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Φ.Ι.Χ), β) φορτωτικές, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Β.&Σ. (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Φ.Δ.Χ), γ) εισιτήρια πλοίου, συνοδευόμενα από σχετικές αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τιμολόγια αγοράς των εισιτηρίων (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με πλοίο).

Επίσης, σας επισυνάπτουμε το υπ΄ αριθμ: 1560 της 17ης Απριλίου 2021  Φ.Ε.Κ με θέμα: «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο».

 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Πανεπιστημίου 171 (γραφείο 12)
Τ.Κ.: 26110
Πάτρα
Τηλ.: 2613613746
Fax: 2610452259
Email.: kmdelladas at gmail dot com

Συνημμένα: