Ο οικονομικότερος τρόπος κεντρικής θέρμανσης

Η εταιρία ΝΕΤΕ ΕΕ με έδρα τη ΒΙΠΕ Αργοστολίου διαθέτει στην ελληνική αγορά τους οικονομικούς γερμανικούς λέβητες κεντρικής θέρμανσης με τα παρακάτω προσόντα